Ο τόΠος τοΥ δΕν


στα δάχτυλα της παλάμης

Για να κερδίσει την υγεία του πρέπει να πάρει προσοχή. Πήγαινε λοιπόν στα καφενεία. Θέλω την προσοχή σας έλεγε. Και αφηγούνταν ιστορίες που είχε μέσα στο κεφάλι. Όμως οι αφηγήσεις δεν ήταν πάντα ευχάριστες. Τότε οι άλλοι έπαιρναν πίσω την προσοχή τους. Κι αυτός έμενε μόνος του, δίχως το φάρμακο που ζητούσε.

Κάποτε μπορεί να πετάγονταν ορισμένοι για να ειπούν. Πες μας κάτι πιο ευχάριστο. Είμαστε κουρασμένοι από τη δουλειά. Δε μπορούμε ν’ ακούσουμε τα όσα λες.

Αυτό που ζητούσαν ήταν αδύνατον. Αφού για να γίνει καλά, χρειάζεται ν’ αφηγηθεί εκείνα που αληθινά υπάρχουν μέσα του. Και μέσα του, δεν έχει πράγματα ευχάριστα για να τους πει. Παρά μόνο ελάχιστες φορές, μετρημένες στα δάχτυλα της παλάμης.


περιεχόμενα | επαφή